புகழேந்திப் புலவர் இயற்றிய பெரிய எழுத்து கோவலன் கதை : படங்களுடன்

புகழேந்திப் புலவர்

சென்னை : திருமகள் விலாச அச்சகம்

குறிச் சொற்கள் : கண்ணகியம்மன் திருவொற்றியூர்க்கு வருதல் , மாதகி கோவலரைக் கண்டு புலம்பல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க