இளங்கோவடிகளருளிச்செய்த சிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுரையும் அடியார்க்குநல்லாருரையும்

இளங்கோவடிகள்

சென்னை : கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம் , 1920

குறிச் சொற்கள் : புகார்க்காண்டம் , மதுரைக்காண்டம் , வஞ்சிக்காண்டம் , சிலப்பதிகாரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க