மொழிப் போராட்டம்

நெடுஞ்செழியன், இரா.

திருச்சி : திராவிடப் பண்ணை , 2000

வடிவ விளக்கம் : (96+1) 97 p.

துறை / பொருள் : மொழி

குறிச் சொற்கள் : மொழி , மொழிப் போரட்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க