காளிதாஸரும் அவர் நூல்களும்

பார்த்தசாரதி ஐயங்கார், டி. சி.

சென்னை : ஒற்றுமை ஆபீஸ் , 1953

வடிவ விளக்கம் : i, 208 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , காளிதாஸன் சரிதம் , சரிதம் , காளிதாஸரும் அவர் நூல்களும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க