முகலாய பேரரசு II

nam a22 7a 4500
191015b1967 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs.8.50
_ _ |a Srivastava |a A.L
_ |a முகலாய பேரரசு II |c ஆசிரியர் ஏ.எல். ஸ்ரீவத்ஸவாஇ தமிழாக்கம் எம்.எஸ்.மிராண்டா- பா. மாணிக்கவேலு
|a Mughal Empire
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் |c 1967
_ _ |a [vii]- 443- [vii] p.
_ |a தமிழ் வெளியீட்டு கழக-Tamiḻ veḷiyīṭṭu kaḻaka |v வரிசை எண் 144-Varicai eṇ 144
_ |a I
|a I
|a In tamil
_ _ |a வரலாறு-Varalāṟu
_ _ |a மிரண்டா- எம்.எஸ்- மாணிக்கவேலு- பா-Miraṇṭā- em.Es- māṇikkavēlu- pā |d - |e trl. |q -
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்-Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000879
TVA_BOK_0000879
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க