ஆக்கத் தொழில் அமைப்பு

nam a22 7a 4500
180725b1977 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1211
_ _ |c Rs. 10.35
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a வரதராசன், பா. |a Varatarācaṉ, pā.
1 0 |a ஆக்கத் தொழில் அமைப்பு :|b1 பட்டப்படிப்பிற்குரியது திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது |c ஆசிரியர் பா. வரதராசன்
1 0 |a Ākkat toḻil amaippu :|b1 Paṭṭappaṭippiṟkuriyatu Tiruttappaṭṭa pāṭattiṭṭattiṉpaṭi veḷiyiṭappaṭukiṟatu
1 _ |a Industrial Organisation
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1977
_ _ |a 284 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve) |v வரிசை எண் 756 |v Varicai eṇ 756
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001211
TVA_BOK_0001211
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க