அருங்காட்சியகக் கையேடு கடலூர்

nam a22 7a 4500
191015b1997 ii 000 0 tam d
_ _ |a துளசி பிருந்தா |a ரு. தே. |a Tuḷaci piruntā |a ru. Tē.
_ |a அருங்காட்சியகக் கையேடு கடலூர் |c அருங்காட்சியகக் கையேடு கடலூர்-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அரசு அருங்காட்சியகம் |b Aracu aruṅkāṭciyakam |c 1997
_ _ |a ii- 26 p.
|a In Tamil
_ _ |a History
_ _ |a கல் ஆயுதங்கள்- ஆம்போரா ஜாடிகள்- ஓவியங்கள்- நாணயங்கள்- மரச்சிற்பங்கள்- விலங்கியல்- பாலூட்டுகள்- தாவரவியல்- புவியியல்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை-Tamiḻnāṭu aracu tolliyal tuṟai
_ _ |a TVA_BOK_0010655
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க