அரசியலுக்கு ஒர் அறிமுகம்

nam a22 7a 4500
180723b1964 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1082
_ _ |c Rs. 8.50
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஸோல்ட்டா, ரோஜர் எச். |a Sōlṭṭā, Rōjar Ec.
1 0 |a அரசியலுக்கு ஒர் அறிமுகம் |c ஆசிரியர் ரோஜர் எச். ஸோல்ட்டா : தமிழாக்கம் செல்லப்பா
1 0 |a Araciyalukku or Aṟimukam
1 1 |a An Introduction to politics
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Tamiḻ Veḷiyīṭṭuk Kaḻakam |c 1964
_ _ |a x, 475 p.
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு |a Tamiḻ Veḷiyīṭṭuk Kaḻaka Veḷiyīṭu |v வரிசை எண் 50 |v Varicai Eṇ 50
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அரசியல் அறிவியல்
_ 0 |a Araciyal Aṟiviyal
0 _ |a செல்லப்பா |e trl.
0 _ |a Cellappā |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001082
TVA_BOK_0001082
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க