திருத்தொண்டர்புராணம் என்னும் பெரியபுராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1954 ii 000 0 tam d
_ _ |a சேக்கிழார் |a Cēkkil̲ār
_ |a திருத்தொண்டர்புராணம் என்னும் பெரியபுராணம் |c - |n ஏழாம் பகுதி-3747-4281
|b /
_ |a கோவை |b கோவைத் தமிழ்ச்சங்கம் |c 1954
_ _ |a சுப்பிரமணிய முதலியார்- சி. கே.-Cuppiramaṇiya Mutaliyār- C. K. |d 1868-1961-1868-1961 |e scriptwriter |q -
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008070
கருத்து தெரிவிக்க