திருவாவடுதுறைக்கோவை

nam a22 7a 4500
191015b1926 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுப்பிரமணியமுனிவர் |a தொட்டிக்கலை |a Cuppiramaṇiyamun̲ivar |a Toṭṭikkalai
_ |a திருவாவடுதுறைக்கோவை |c இது சிதப்பரம் ஸ்ரீ மீனாக்‌ஷி தமிழ்க் காலேஜ் பிரின்ஸிபாலாகிய மஹாமஹோபாத்தியாயா தாக்‌ஷிணாத்யகலாநிதி உ- வே. சாமிநாதையாரால் அரும்பதவுரை முதலியவற்றுடன் சென்னபட்டனம் கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது -
|b /
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னை |b கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம் |c 1926
_ _ |a சாமிநாதையர்- உ. வே.-Cāminātaiyar- U. Vē. |d 1855-1942 -1855-1942 |e scriptwriter |q -
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008071
கருத்து தெரிவிக்க