ஆசிய நாடுகளின் அரசாங்கங்கள்

nam a22 7a 4500
180727b1972 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1315
_ _ |c Rs. 8.85
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சுப்பிரமணியம், சோ. |a Cuppiramaṇiyam, cō.
1 0 |a ஆசிய நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் :|b1 பட்டப்படிப்பிற்குரியது திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது
1 0 |a Āciya nāṭukaḷiṉ aracāṅkaṅkaḷ :|b1 Paṭṭappaṭippiṟkuriyatu Tiruttappaṭṭa pāṭattiṭṭattiṉpaṭi veḷiyiṭappaṭukiṟatu
1 1 |a Asian Government
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1972
_ _ |a vi, 482 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve.) |v வரிசை எண் 341
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001315
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க