உயிரி இயற்பியல்

nam a22 7a 4500
191015b1976 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs.12.15
_ _ |a ராமச்சந்திரன், கே. என். |a Rāmaccantiraṉ, kē. Eṉ.
_ |a உயிரி இயற்பியல் |c ஆசிரியர்கள் கே. என். ராமச்சந்திரன்- எம் . தட்சிணாமூர்த்தி- |n part 1
|a Biophysics
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1976
_ _ |a [iv], 506 p. |b ill.
_ |a த. பா. நி. (க.வெ.)-Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 717
_ |a I
|a I
|a In tamil
_ _ |a இயற்பியல்-Iyaṟpiyal
_ _ |a தட்சிணாமூர்த்தி, எம். |d - |e aut. |q -
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000993
TVA_BOK_0000993
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க