ஆர்த்ரோபோடா III

nam a22 7a 4500
180727b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1367
_ _ |c Rs. 6.50
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a முத்துக்குமாரசாமி, ந. |a Muttukkumāracāmi, na.
1 0 |a ஆர்த்ரோபோடா III |c ஆசிரியர் ந. முத்துக்குமாரசாமி |n இரண்டாம் புத்தகம் |p அராக்னிடா
1 0 |a Ārtrōpōṭā III |n இரண்டாம் புத்தகம் |p அராக்னிடா
1 1 |a Arthropoda |n Vol. III
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a vii, 278 p. |b ill.
0 _ |a த. பா. நி. (க. வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve.) |v வரிசை எண் 536 |v Varicai eṇ 536
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a விலங்கியல்
_ 0 |a Vilaṅkiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001367
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க