இலக்கிய வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b1953 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுப்பிரமணிய பிள்ளை, கா. |a Cuppiramaṇiya Piḷḷai, Kā.,
_ |a இலக்கிய வரலாறு |c - |n இரண்டாம் பாகம்
|b /
_ _ |a 4 edition
_ |a சென்னை |b ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1953
_ _ |a சித்தரும் சித்தர் நூலும், தத்துவ நூல்கள், பதினேழாம் நூற்றாண்டு, சிவஞான முனிவர் காலம், தற்காலம், ஆங்கிலச்சார்புக் காலம்
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007743
கருத்து தெரிவிக்க