ஆலைக் கரும்பு

nam a22 7a 4500
180814b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2036
_ _ |c ரூ. 1.60
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஜகந்நாதன், கி.வா. |a Jakannātan̲, Ki. Vā.
1 0 |a ஆலைக் கரும்பு |c கி.வா. ஜகந்நாதன்
1 0 |a Ālaik karumpu
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a Mutal patippu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அமுத நிலையம் லிமிடெட் |b Amuta nilaiyam limiṭeṭ |c 1954
_ _ |a ii, 124 p.
0 _ |a அமுதம் |a Amutam |v 86
_ _ |a TVA_BOK_0002036
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க