செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி

nam a22 7a 4500
191015b2022 ii 000 0 tam d
_ |a செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி |c -
|a A comprehensive etymological dictionary of the tamil language |b /
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2022
_ _ |a பழித்தல், இடுவந்திகூறுதல், இட்டூறுகூறுதல்
_ _ |a மதிவாணன், இரா. |d - |e editor |q -
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007508
கருத்து தெரிவிக்க