லேவ் தல்ஸ்தோய் புத்துயிர்ப்பு

nam a22 7a 4500
180830b1979 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2434
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a லேவ் தல்ஸ்தோய் புத்துயிர்ப்பு :|b1 நாவல்
0 0 |a Lēv talstōy puttuyirppu :|b1 Nāval
_ _ |a மாஸ்கோ |b முன்னேற்றப் பதிப்பகம் |c 1979
_ _ |a 842 p. |b ill,
1 _ |a கிருஷ்ணையா, ரா. |e translator
1 _ |a Kiruṣṇaiyā, Rā. |e translator
_ _ |a TVA_BOK_0002434
cover image
கருத்து தெரிவிக்க