போர் முயற்சியில் நமது பங்கு

nam a22 7a 4500
180828b1965 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2345
_ _ |c காசு 30.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a சுந்தர சண்முகனார் |a Cuntara Caṇmukan̲ār
1 0 |a போர் முயற்சியில் நமது பங்கு |c நூலாசிரியர்: புலவர் சுந்தர சண்முகனார்: புதுவை மாநிலத் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் போர்நிதி வெளியீடாகிய இச் சிறுநூல், புதுவையில் 26-9-1965. ஆம் நாள் நடைபெற்ற சங்கச் சிறப்பு விழாவில், புதுவை மாநிலக் கல்வியமைச்சர் உயர்திரு. A.S. காங்கேயன் அவர்கள் தலைமையில் புதுவை மாநிலக் கல்வித் துறைத் துணைத்தலைவர் நயனுடைச் செல்வர் சு. மார்க்கண்டன் அவர்களால் வெளியிடப் பெற்றது.
1 0 |a Pōr muyaṟciyil namatu paṅku
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a Mutal patippu
_ _ |a புதுச்சேரி |b புதுவைப் பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம் |c 1965
_ _ |a Putuccēri |b Putuvaip paintamiḻp patippakam
_ _ |a 20 p.
_ _ |a TVA_BOK_0002345
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க