சிலப்பதிகார விருந்து

nam a22 7a 4500
191015b1956 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 2.80
_ _ |a சஞ்சீவி |a ந. |a Cañcīvi |a Na. |a 1927 |a 1988
_ |a சிலப்பதிகார விருந்து |c ந. சஞ்சீவி-
_ _ |a முதல் பதிப்பு-Mutal patippu |b -
_ |a திருச்சிராப்பள்ளி |a Tiruccirāppaḷḷi |b சாமி நிலையம் |b Cāmi nilaiyam |c 1956
_ _ |a vii- 102 p.
_ _ |a TVA_BOK_0001708
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க