ஆறுமுகமான பொருள்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 30.00
_ _ |a பாஸ்கரத் தொண்டைமான், தொ.மு. |a Pāskarat Toṇṭaimān̲, To. Mu., 1904-1965
_ |a ஆறுமுகமான பொருள் |c கலைமாமணி தொ.மு. பாஸ்கரத் தொண்டைமான்-
_ |a கலைமணி பாஸ்கரத் தொண்டைமான் |b மாணவர் மறுதோன்றி அச்சகம்
_ _ |a [xii], 94 p. |b ill.
_ _ |a TVA_BOK_0001783
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க