ஆப்பிள் பசி

nam a22 7a 4500
170603b1997 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3879
|b tam
1 _ |a சாவி |b Cāvi |d 1916-
1 0 |a ஆப்பிள் பசி
1 0 |a Āppiḷ paci
0 _ |b /
_ _ |a 3 ed.
_ _ |a சென்னை |b சாவி பப்ளிகேஷன்ஸ் |c 1997
_ _ |a TVA_BOK_0003879
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க