உளவியல்

nam a22 7a 4500
191015b1960 ii 000 0 tam d
_ _ |a சண்முகம், தா. ஏ. |a Caṇmukam, tā. Ē.
_ |a உளவியல் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a திருநெல்வெலி |b திருநெல்வெலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1960
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003044
cover image
கருத்து தெரிவிக்க