அணியும் மணியும்

nam a22 7a 4500
170601b1995 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3799
|b tam
1 _ |a சீனிவாசன், ரா. |a Cīṉivācaṉ, rā. |d 1923
1 0 |a அணியும் மணியும்
1 0 |a Aṇiyum maṇiyum
0 _ |b /
_ _ |a 6 edition
_ _ |a சென்னை |b அணியகம் |c 1995
0 _ |a நிறையும் குறையும்,இரண்டு காட்சிகள்,அவல ஓவியங்கள், நாடும் மொழியும், அன்புடை நெஞ்சம்.
_ _ |a TVA_BOK_0003799
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க