அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்கள்

nam a22 7a 4500
170530b1980 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3333
|b tam
0 0 |a அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்கள்
0 0 |a Arumpukaḷ moṭṭukaḷ malarkaḷ
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a சிவகங்கை |b அகரம் |c 1980
0 _ |a முருகுசுந்தரம். |e editor
0 _ |a Murukucuntaram. |e editor
_ _ |a TVA_BOK_0003333
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க