அபிராமி அந்தாதி

nam a22 7a 4500
180629b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 463
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |c . |d IN-ChTVA
0 _ |a ஶ்ரீ அபிராமிபட்டர்
1 0 |a அபிராமி அந்தாதி |c ஆசிரியர் ஶ்ரீ அபிராமிபட்டர், இது திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமபுர ஆதீனம் 25-வது மகாசந்நிதானம் ஶ்ரீ-ல-ஶ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் திருவுள்ளப்பாங்கின்படி, திருக்கடவூர் ஶ்ரீ அமிர்தகடேசுவர சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் வெளியிடப்பெற்றது.
_ _ |a திருக்கடவூர் |b ஶ்ரீ அமிர்தகடேசுவர சுவாமி தேவஸ்தானம் |c 1948
_ _ |a x, 124 p.
0 _ |v 158
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000463
TVA_BOK_0000463
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க