சித்திரக்கவிக் களஞ்சியம்

nam a22 7a 4500
191015b2007 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 105.00
_ |a சித்திரக்கவிக் களஞ்சியம் |c பதிப்பாசிரியர் வ. ஜெயதேவன் தகைசால் பேராசிரியர்- தமிழ் இலக்கியத்துறை முதன்மை ஆய்வாளர் & தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் தமிழ்ப் பேரகராதித் திருப்பணித் திட்டம் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சென்னை 600 005. தொகுப்பாசிரியர் கி. காவேரி முன்னைப் பதிப்பாசிரியர் தமிழ்ப் பேரகராதித் திருப்பணித் திட்டம் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சென்னை 600 005. -Patippāciriyar va. Jeyatēvaṉ takaicāl pērāciriyar- tamiḻ ilakkiyattuṟai mutaṉmai āyvāḷar& talaimaip patippāciriyar tamiḻp pērakarātit tiruppaṇit tiṭṭam ceṉṉaip palkalaikkaḻakam ceṉṉai 600 005. Tokuppāciriyar ki. Kāvēri muṉṉaip patippāciriyar tamiḻp pērakarātit tiruppaṇit tiṭṭam ceṉṉaip palkalaikkaḻakam ceṉṉai 600 005.
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaik kaḻakam |c 2007
_ _ |a [xv]- 90 p.
_ |a சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப்பணித் திட்ட வெளியீடு-Ceṉṉaip palkalaikkaḻakat tamiḻp pērakarātit tiruttappaṇit tiṭṭa veḷiyīṭu |v 4
_ _ |a ஜெயதேவன்- வ.-Jeyatēvaṉ- va.-காவேரி- கி.-Kāvēri- ki. |d --- |e பதிப்பாசிரியர் |q ---
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000319
TVA_BOK_0000319
cover image
கருத்து தெரிவிக்க