அஜபா கல்பம்

nam a22 7a 4500
180629b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 474
_ _ |c அணா. 12.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |c . |d IN-ChTVA
0 0 |a அஜபா கல்பம் :|b1 (ஸம்ஸ்க்ருத மூலமும், தமிழுரையும்) |c இது சென்னை, ஶ்ரீ குஹாநந்தமண்டலியின் ஸ்தாபகர் பிரஹ்மஶ்ரீ அருட்கவி ந. ஸுப்ரஹ்மண்ய அய்யரவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது.
_ _ |a Tiruchirapalli |b The Trichinopoly United Printers Limited |c 1949
_ _ |a viii, 40 p.
0 _ |a கமலாலயச் சிறப்பு வெளியீடு |v 1
1 _ |a ஸுப்ரஹ்மண்ய அய்யர்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000474
TVA_BOK_0000474
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க