கைவல்லிய நவநீத வசன வினவிடை விரிவுரையுடன்

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ _ |a வடிவேலு செட்டியார், கோ. |a Vaṭivēlu Ceṭṭiyār, Kō.
_ |a கைவல்லிய நவநீத வசன வினவிடை விரிவுரையுடன் |c -
|b /
_ |a Madras |b ம. ஷண்முக முதலியார் |c 1923
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007547
கருத்து தெரிவிக்க