அமுத வாசகம்

nam a22 7a 4500
170615b1955 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5181
|b tam
0 _ |a நாக சண்முகம் |a Nāka Caṇmukam |d 1930-
1 0 |a அமுத வாசகம் |c பொதுப்பகுதி(1951-ம் வருட புதிய பாட திட்டத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்டுள்ளது)
1 0 |a Amuta vācakam
0 _ |b /
_ _ |a 3 ed.
_ _ |a சென்னை |b தென்னிந்திய பதிப்புக் கழகம் |c 1955
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005181
கருத்து தெரிவிக்க