செந்தமிழ் வாசகத் திரட்டு

nam a22 7a 4500
171026b1925 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5074
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a செந்தமிழ் வாசகத் திரட்டு |n முதற் பாகம்
0 0 |a Centamiḻ vācakat tiraṭṭu
0 4 |a Literary Selections |b /
_ _ |a மதுரை |b இ.மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன் |c 1925
1 _ |a சுப்பிரமணிய சர்மா, நெ. ரா. |e e
1 _ |a Cuppiramaṇiya Carmā, Ne. Rā. |e e
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005074
கருத்து தெரிவிக்க