பரிபாடல்

nam a22 7a 4500
191015b2009 ii 000 0 tam d
_ _ |a புலியூர்க் கேசிகன் |a Puliyūrk Kēcikan̲
_ |a பரிபாடல் |c எட்டுத்தொகையில் ஒன்றானது-
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a சென்னை |b சாரதா பதிப்பகம் |c 2009
_ _ |a திருமால் வாழ்த்து, வையை, செவ்வேள்,
_ _ |a TVA_BOK_0003810
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க