ஆட்சித்தமிழ்

nam a22 7a 4500
170629b1999 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6476
|b tam
1 0 |a ஆட்சித்தமிழ்
1 0 |a Āṭcittamiḻ
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a சென்னை |b தமிழ் வளர்ச்சி இயக்கம் |c 1999
1 _ |a நாகராசன், ச. |e editor.
1 _ |a Nākarācaṉ, ca. |e editor.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006476
கருத்து தெரிவிக்க