நகர்ப்புறப் புவியியல்

nam a22 7a 4500
191015b1989 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுவாமிநாதன், எ. |a Cuvāminātaṉ, e.
_ |a நகர்ப்புறப் புவியியல் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a மதுரை |b மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் |c 1989
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005009
கருத்து தெரிவிக்க