அன்னமய்யா ஒர் அறிமுகம்

nam a22 7a 4500
170710b1980 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7269
|b tam
1 _ |a செளரிராஜன், பொன். |a Ceḷarirājaṉ, poṉ.
1 0 |a அன்னமய்யா ஒர் அறிமுகம்
1 0 |a Aṉṉamayyā or aṟimukam
0 _ |b /
_ _ |a திருப்பதி |b திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான வெளியீடு |c 1980
0 _ |a அன்னமய்யா வாழ்க்கைக் குறிப்பு, அன்னமய்யாவும் திருப்பதியும்
1 _ |a சர்வோத்தமன், க. |e joined aut
1 _ |a Carvōttamaṉ, ka.
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007269
கருத்து தெரிவிக்க