தடி வீர சுவாமி கதை & வன்னியராயன் கதை

nam a22 7a 4500
191015b1996 ii 000 0 tam d
_ |a தடி வீர சுவாமி கதை & வன்னியராயன் கதை |c -
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 1996
_ |a வெளியீட்டு எண் |v 253
_ _ |a தமிழ்ச் சுவடிகள், தமிழ் கதைப்பாடற் சுவடிகளில் ஒப்புமை கூறுகள். திருவனந்தபுரத்தில் சுவடிகள்
_ _ |a நிர்மலா தேவி, சூ. |d - |e editor. |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0005801
கருத்து தெரிவிக்க