அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை

nam a22 7a 4500
170710b1998 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7192
|b tam
0 0 |a அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை
0 0 |a Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakat tamiḻc cuvaṭikaḷ viḷakka aṭṭavaṇai
0 _ |b /
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 1998
0 _ |a வெளியீடு எண் |a தொகுதி |v 323 |v 1
0 _ |a பாட்டு முதல் தொடர் அகராதி, நூற்பெயரகராதி, பொதுச் சொல் அகராதி
1 _ |a தசரதன், ஆ., 1950, மருதமுத்து, மொ., பரிமணன், மூ. |e editiors
1 _ |a Tacaratan̲, Ā., 1950, Marutamuttu, Mo., Parimaṇan̲, Mū. |e editiors
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007192
கருத்து தெரிவிக்க