சிலப்பதிகாரம்

nam a22 7a 4500
191015b1946 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 5.00
_ _ |a சண்முகம் செட்டியார், சர்.ஆர்.கே.
_ |a சிலப்பதிகாரம் |c உரையாசிரியர்: சர். ஆர். கே. சண்முகம் செட்டியார்- கே.சி.ஐ.இ.
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a கோயமுத்தூர் |b புதுமலர் நிலையம் |c 1946
_ _ |a [78], 288 p.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000487
TVA_BOK_0000487
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க