முக்கூடற் பள்ளு

nam a22 7a 4500
170719b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7504
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சிதம்பரநாத முதலியார், டி. கே. |a Citamparanāta Mutaliyār, Ṭi. Kē., |d 1882-1954
1 0 |a முக்கூடற் பள்ளு :|b1 [திருக்கோட்டியூர்ப் பள்ளு. மன்னார் மோகனப் பள்ளு, திருநீலகண்டன் பள்ளு ஆகியவற்றுடன்]
1 0 |a Mukkūṭaṟ paḷḷu :|b1 [Tirukkōṭṭiyūrp paḷḷu. Maṉṉār mōkaṉap paḷḷu, tirunīlakaṇṭaṉ paḷḷu ākiyavaṟṟuṭaṉ]
0 _ |b /
_ _ |a 2 edition.
_ _ |a சென்னை |b தமிழ் நூலகம் |c 1949
1 _ |a அருணாசலம், மு. |d 1909-2009 |e editor.
1 _ |a Aruṇācalam, Mu., |d 1909-2009 |e editor.
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007504
கருத்து தெரிவிக்க