பரிபூரணம் நானூறு

nam a22 7a 4500
170711b1910 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7318
|b tam
0 _ |a அகத்தியர் |a Akattiyar
1 0 |a பரிபூரணம் நானூறு |c இஃது-மைலம் சுப்பிரமணிய சுவாமிகளால் பரிசோதிக்கலுற்று சென்னை இட்டா, பார்த்தசாரதிநாயுடு அவர்களது ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது
1 0 |a Paripūraṇam nāṉūṟu
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம் |c 1910
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007318
கருத்து தெரிவிக்க