கடவுண்மாமுனிவர் இயற்றிய திருவாதவூரர் புராணம்

nam a22 7a 4500
170802b ii d00 0 tam d
_ _ |a 8094
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கடவுண்மாமுனிவர் |a Kaṭavuṇ Māmun̲ivar, |d active 18th century
1 0 |a கடவுண்மாமுனிவர் இயற்றிய திருவாதவூரர் புராணம் |c இஃது யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னகம் அ. குமாரசுவாமிப்புலவரால் பெரும்பாலுந் திருத்தப்பட்ட உரையுடன் கொக்குவில் இ. சிவராமலிங்கையரால் சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
1 0 |a Kaṭavuṇmāmuṉivar iyaṟṟiya tiruvātavūrar purāṇam
_ _ |b சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை
0 _ |a திருவாதவூரர் சரித்திரம், மந்திரச் சருக்கம், திருப்பெருந்துறைச்சருக்கம்
1 _ |a குமாரசுவாமிப்புலவர், அ.
1 _ |a Kumāracuvāmip Pulavar, A.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008094
கருத்து தெரிவிக்க