ஜடாவல்லவர்

nam a22 7a 4500
191015b1939 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுப்ரமணிய பாரதி, அ. |a Cupramaṇiya pārati, a
_ |a ஜடாவல்லவர் |c -
|b /
_ _ |a revised new edition.
_ |a கும்பகோணம் |b ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அண்டு கம்பெனி |c 1939
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006657
கருத்து தெரிவிக்க