ஆயுர்வேத உபதேசங்கள்

nam a22 7a 4500
180119b2009 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8486
_ _ |c ரூ. 50.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் :|b1 பாகம் - 1 |c இந்நூல் வைத்ய விசாரத C. இராஜராஜேச்வர சர்மா அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a ஆறாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2009
_ _ |a xvi, 88 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 293
_ _ |a I
_ _ |a In Sanskrit & Tamil
_ 0 |a மருத்துவம்
0 _ |a மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், ஆயுர்வேத மருத்துவம், மருத்துவ உபதேசம்,
0 _ |a இராஜராஜேச்வர சர்மா, C.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008486
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க