இனிய தமிழும் இந்தி மொழியும்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c 50 காசு
_ _ |a குறளேருழவர், பே. ஆ.
_ |a இனிய தமிழும் இந்தி மொழியும் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் பே. ஆ. குறளேருழவர் |n முதற்பாகம்
_ |a சென்னை |b பாலு புத்தக மன்றம்
_ _ |a 50 p.
|a In Tamil
_ _ |a மொழி
_ _ |a மொழி, இந்தி, இனிய தமிழும் இந்தி மொழியும்,
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008640
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க