அகபஞ்சஷஷ்டி

nam a22 7a 4500
180611b1925 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9524
_ _ |c விலை. அணா 6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அகபஞ்சஷஷ்டி :|b1 வியாக்கியானத்துடன் கூடிய திராவிடமொழிபெயர்ப்பு |c இஃது தர்மசாஸ்திரத்திற் றேர்ந்த அனேக வித்வான்களால் பிழையற பரிசோதிக்கப்பட்டடு தி. சுவாமிநாத சாஸ்திரிகள் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை |c 1925
_ _ |a 45 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சுவாமிநாத சாஸ்திரிகள், தி.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009524
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க