சொர்க்க நீதி, அடைக்கல மாலை, எண்ணெய்ச் சிந்து

nam a22 7a 4500
191114b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 984
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஷெய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை ஆலீம்
0 0 |a சொர்க்க நீதி, அடைக்கல மாலை, எண்ணெய்ச் சிந்து |c இப்புத்தகத்தில் காயற்பட்டணம் ஷெய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை ஆலீம் புலவர் அவர்கள் பாடிய சொர்க்க நீதி- கீழ்க்கரை அப்துல் காதிறுப் புலவர் அவர்கள் பாடிய அடைக்கல மாலை- காலங்குடியிருப்பு மரைக்காய்ப் புலவர் அவர்கள் பாடிய எண்ணெய்ச் சிந்து இம்மூன்றும் அடங்கியிருக்கின்றன. இஃது முன்பதிபித்த பிரதிக்கிணங்க மேலப்பாளையம் காளை ஹஸன் அலிப்புலவர் அவர்களாற் பார்வையிடப்பட்டு சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் அவர்களால் பதிபிப்க்கப்பட்டது-
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் |b Hāji M. A. Ṣāhul hamītu& saṉs |c 1948
_ _ |a 24 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009948
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க