கரிம வினைகளும் அவற்றின் இயக்குமுறைகளும்

சுப்ரமணியன்

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : [iv]- 356 p

பிற தலைப்பு : Organic reactions and their Mechanisms

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.)-Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve. ) வரிசை எண் 834-Varicai eṇ 834

துறை / பொருள் : வேதியியல்-Vētiyiyal

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

 • ஆவண இருப்பிடம்

  தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்-Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation

 • தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

  12 Mar 2017

 • பார்வைகள்

  134

 • பிடித்தவை

  0

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க