அகத்திய முனிவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வைத்ய பூரணம் 205 : சூத்திரம் 21ம் சேர்ந்தது

அகத்திய முனிவர்

மதுரை : ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் , 1956

வடிவ விளக்கம் : 72 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , வைத்யம் , வைத்ய பூரணம் , அகஸ்தியர் வைத்திய பூரணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க