திருக்குறள் மூலமும் பரிமேலழகருரையும்

வடிவேலு செட்டியார்

மதுரை : மதுரைப் பல்கலைக் கழகம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : (varous pagings) 783 p.

தொடர் தலைப்பு: மதுரைப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு

துறை / பொருள் : Didactic poetry- Tamil

குறிச் சொற்கள் : பொருட்பால்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க