தென்கைலாயம் என்னும் வெள்ளியங்கிரித் தலவரலாறு : உரை நடை

சென்னை : மாருதி பிரஸ் , 1964

வடிவ விளக்கம் : xii, 164 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , கொங்கு நாடு , ஆறை நாடு , பஞ்சகிரிகள் , ஸ்தலவரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க