சைவசமய பரமாசாரிய சுவாமிகளாகிய திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் சிந்து

கோவிந்தசாமி ஐயர்

மதுரை : விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை , 1914

வடிவ விளக்கம் : (18+8) 26 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : சாற்றுக்கவிகள்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க