அறிவியல்தமிழ் செய்தித் தொடர்பியலின் சமுக வரலாறு

வெங்கடேஸ்வரன், த. வி

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2008

வடிவ விளக்கம் : vi, 104 p.

பிற தலைப்பு : Ariviyal tamil ceytittotarpiyalin camka varalaru

தொடர் தலைப்பு: டாக்டர் பா. சிவந்தி ஆதித்தனார் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு வரிசை எண். 14

துறை / பொருள் : Ariviyal

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல் , தமிழ் , சமூக வரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க