அறிவியல் நோக்கில் மொழி

சண்முகம், செ.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2009

வடிவ விளக்கம் : [viii], 135 p.

பிற தலைப்பு : Ariviyal nokkil moli

தொடர் தலைப்பு: டாக்டர் அரங்கநாயகம் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு வரிசை எண்:10

துறை / பொருள் : Lingusistics

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல் , மொழி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க