தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு பாகம் - 2

அருணாசலம், மு.

சென்னை : தமிழியல் ஆய்வு மற்றும் வெளியீட்டு நிறுவனம் , 2005

வடிவ விளக்கம் : xii, 365 p.

துறை / பொருள் : இலக்கிய வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : இலக்கண உரையாசிரியர் , சைவ இலக்கியம் , வைணவ இலக்கியம் , சைன இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க