ஆட்சி சொற்கள் அகராதி Administrative Terms Dictionary.

வேங்கடாசலம்.

சென்னை : தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட் , 2010

வடிவ விளக்கம் : ii, 172 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க