ஆதியூர் அவதானி சரிதம் : முதல் தமிழ் நாவல்

சேஷையங்கார்

கோயமுத்தூர் : விஜயா பதிப்பகம் , 1994

வடிவ விளக்கம் : xxix, 112 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தேசிங்குராசன் கதை , அல்லி அரசாணி மாலை , கட்டபொம்மன் கதை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க