பிடியும் களிறும்

ஜகந்நாதன், கி. வா.

சென்னை : நாஷனல் ஆர்ட் பிரஸ் , 1952

வடிவ விளக்கம் : 140 p.

தொடர் தலைப்பு: அமுதம் 41

குறிச் சொற்கள் : ஆடும் பெருமான் , திருமுருகாற்றுப்படை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க