அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த கந்தரலங்காரம், கந்தர நுபூதி, கந்தரந்தாதி, திருவகுப்பு, திருப்புகழ் முதலிய அருள் நூல்கள் : உரைக் குறிப்பு, அரும்பொருளகராதி முதலியவைகளுடன்

அருணகிரிநாதர்., active 15th century.

சென்னை : சைவசித்தாந்த மகா சமாஜம் , 1935

குறிச் சொற்கள் : தாய் , தந்தை , தமிழ் , மக்கள் , வறுமை , மொழி , வாழ்க்கை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க