அகஸ்தியமகாமுநிவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வயித்தியவல்லாதியின் அகராதி

அகஸ்தியர்

சிறுமணவூர் : சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம் , 1909

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் மருத்துவம் , மருத்துவம் , சித்த மருத்துவம் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க